Takster for fysioterapi gjeldende fra 1. juli

Alle priser er eksklusiv tillegg. Tillegg for øvrige tjenester, materiell og gebyrer kommer i tillegg. Det er behov for henvisning fra lege. Egenandel er da refusjonsberettiget. Det må beregnes 2-3 ukers ventetid. Time kan tilbys i tidsrommet 08:00-15:30.

Takstplakat fra Norske fysioterapeuters forbund.

Priser for private tjenester gjeldende fra 1. juni 2018

Alle priser er eksklusiv tillegg. Tillegg for øvrige tjenester, materiell og gebyrer kommer i tillegg.

Det er ikke behov for henvisning fra lege. Egenandel er ikke refusjonsberettiget.

Kort ventetid. Time kan tilbys etter kl 15:00.


Snarvei til priser for:


Helsetjenester

Oversikt over våre helse tjenester.

Undersøkelse hos fysioterapeut uten spesialistkompetanse
Undersøkelse inntil 30 min. 460,-
Undersøkelse inklusiv tilleggstid inntil 30 min.(inklusiv administrasjon) 550,-
Undersøkelse inklusiv behandling 610,-
Undersøkelse hos fysioterapeut med tilleggskompetanse
Undersøkelse inntil 30 min. 540,-
Undersøkelse inklusiv tilleggstid inntil 30 min.(inklusiv administrasjon) 660,-
Undersøkelse inklusiv behandling. 720,-
Behandling hos fysioterapeut uten spesialistkompetanse
Individuell behandling inntil 30 min. 400,-
Individuell behandling inntil 60 min. 600,-
Behandling hos fysioterapeut med tilleggskompetanse. Gjelder idrettsklinikk.
Individuell behandling inntil 30 min. 450,-
Massasje
30 min. 350,-
60 min. 600,-
Kiropraktikk MSc
Undersøkelse 540,-
Behandling 400,-

Trening

Administrasjonsgebyr blir utløst ved alle kjøp, fornyinger og endringer i medlemskap.

Avtalegiro
Ordinært medlemskap, pr. mnd. 360,-
Bedriftsavtale, pr. mnd. 330,-
Kontant
Semestermedlemskap 2184,-
12 mnd. medlemskap 4315,-
Klippekort 15 klipp 2250,-
Elektronisk medlemskort 100,-

Idrettsklinikk

Ta kontakt vedrørende tilbud og priser ved klubbavtaler.

Undersøkelse hos idrettsfysioterapeut
Undersøkelse inntil 30 min. 540,-
Undersøkelse inklusiv tilleggstid inntil 30 min. 660,-
Idrettsfysioterapi
Inntil 30 min. 420,-
Veiledet trening med idrettsfysioterapeut
Inntil 60 min. 480,-
Idrettsmassasje
Inntil 30 min. 350,-
Helsesamtale inkl. personlig treningsprogram
Inntil 60 min. 800,-
Personlig trener
Personlig trening (PT) inntil 60 min. 550,-
6 timer personlig trening (PT) à 60 min. 3300,-

Bedriftsavtaler og Ergonomitjenester

Ta kontakt vedrørende tilbud og priser til bedrifter.

Arbeidsplassvurdering / Ergonomi (60 min.) 677,-
Fysioterapi ved eksterne oppdrag før kl 17:00 975,-
Fysioterapi ved eksterne oppdrag etter kl 17:00 1450,-

Priser for tilleggstjenester gjeldende fra 1. januar 2016

Alle pasienter betaler det samme for tilleggstjenester. Tillegg er ikke refusjonsberettiget og går ikke inn i beregningsgrunnlaget for frikort.

Tilleggstjenester
Leie av håndduk. 30,-
Trening / slynge inntil 60 minutt. 60,-
Kopiering. 20,-
Individuelt treningsprogram,(skriftlig) 60,-
Bestilling av drosje (gjelder ikke pasientreiser). 10,-
Utlevering av kopi av pasientjournal til pas. etter pasientrettighetsloven § 5-1. 85,-
Arbeidsplassvurdering 685,-
Hygiene behandlingsrom 30,-
Hygiene trenings sal 30,-
Silkepapir 10,-
Krem 10,-
Tape, små ledd 50,-
Tape, store ledd 100,-
Strikk, per 10 cm 10,-
Isposer 50,-
Elastisk bind / Dealbind 110,-
Elastisk kompress små ledd / struktur 110,-
Kompress Mesoft 10,-
Elastisk kompress Klinfix per 10 cm 10,-
Tube bandasje små ledd / struktur (20 cm) 20,-
Tube bandasje store ledd / struktur (40 cm) 40,-
Girogebyr 55,-
Purregebyr 70,-
Ekspedisjonsgebyr (sending av kvitteringer o.l.). 59,-
Administrasjonsgebyr trening 250,-
Utlevering av journal til forsikringsselskap. Redigert journal (pkt. 4.1). 1320,-
Utlevering av journal til forsikringsselskap. Uredigert journal (pkt. 4.1). 675,-
Utlevering av enkelt journalnotat til forsikringsselskap (pkt. 4.1). 330,-

Priser er hentet fra Normaltariffen, Den Norske legeforening.