Margareth Aasebø Løvland

ETTERUTDANNING / KURS:

Margareth har etterutdanning og kurs innen alle klinikkens fagområder.

Manuellterapi:

  • Kursrekke fra OMI (Ortopedisk Medisin Internationalt):

Grunnutdanning med eksamen.

Videreutdanning med eksamen.

  • Kursrekke fra Noi (Neuro Orthopaedic Institute):

«Mobilisation of the Nervous System».

«Explain pain».

«Clinical Neurodynamics. An new practial system for the treatment of neuromuskeletal disorders. Clinical Pain Science. An evidence based approach for the prevention and treatment of neuromusculoskeletal pain».

  • McKenzie MDT- En diagnostiserings- og behandlingsmetode for muskel / skjelettproblemer som aktivt tar i bruk pasientens egne ressurser med øvelsesbasert behandling.

Part A Kurs.

  • Kursrekke frå Kinetic Control (Link..)

«Movement dysfunction. A focus om dynamic stabilitey and muscle balance».

 

Treningslære:

«Treningslære». Grunnkurs med skriftlig kursprøve.

«S.E.T. /sling suspension training (slyngetrening)»

«MTT / medisinsk treningsterapi».

 

Idrettsfysioterapi:

Grunnkurs i idrettsmedisn ved NIMI. Eksamen.

«Up date seneseminar». Kurs i idrettsmedisin ved NIMI.

Den aktives hofteprobelm. Seminar ved NIMI.

ACL-update. Seminar ved NIMI.

Senelidelser. Seeminar ved NIMI.

«Senelidelser». Høstseminar Norske fysioterapeuters forbund avd. Sunnmøre.

 

Hjerte- og lungefysioterapi:

 «Hjerterehabilitering I». Grunnkurs med skriftlig kursprøve.

 

Fysioterapi ved kreft:

«Onkologi for fysioterapeuter». Grunnkurs med skriftlig kursprøve.

 

Fysioterapi på arbeidsplassen:

 «Helsefremmende og forebyggende arbeid». Grunnkurs med skriftlig kursprøve.

 «Helse- og miljøarbeid for bedriftsfysioterapeuter I». Skriftlig kursprøve.

 

Fysioterapi for barn og unge:

«Fysioterapi i skolehelsetenesten». Grunnkurs med skriftlig prøve.

 

Nevrologi, ortopedi og reumatologi:

«Knelidelser». Kurs.

«Rygglidelser». Kurs.

 

Rehabilitering og habilitering:

«Trening og oppfølging av benamputerte protesebrukere».

«Grunnkurs i slagrehabilitering».

«Parkinsons sykdom». Seminar.

«Rehabilitering av pasienter med sykdommer og skader i sentralnervesystemet». Tverrfaglig konferanse.

«Vertigo / svimmelhet». Kurs.

«Nevrobiologisk grunnlag for rehabilitering», og «Psykosomatiske lidelser i nevrobiologisk perspektiv». Seminar.

«Kunnskap og kompetanse i habilitering og rehabilitering. Finnes det en gullstandard?»

«Måling av mestring», og «Rehabilitering av hodeskader». Seminar.

«Individuelle planer». Seminar.

 

Muskel- og skjelettsmerter:

«Smerte: nyere forskning og kliniske konsekvenser». Tverrfaglig seminar.

«Hypokonderi og somatisering, og psykodynamisk Kroppsterapi». Seminar.

Nyere forståelese av smerte. Seminar.