Line Alvestad Mikalsen

 

ETTERUTDANNING / KURS:

Line har etterutdanning og kurs innen alle klinikkens fagområder.

Manuellterapi:

 • Kursrekke fra OMI (Ortopedisk Medisin Internationalt):
 • Grunnutdanning med eksamen.
 • Videreutdanning med eksamen.
 • Kursrekke fra Noi (Neuro Orthopaedic Institute):
 • «Mobilisation of the Nervous System».
 • «Explain pain».
 • «Clinical Neurodynamics. A new practial system for the treatment of neuromuskeletal disorders. Clinical Pain Science. An evidence based approach for the prevention and treatment of neuromusculoskeletal pain».
 • McKenzie MDT- En diagnostiserings- og behandlingsmetode for muskel / skjelettproblemer som aktivt tar i bruk pasientens egne ressurser med øvelsesbasert behandling. Part A Kurs.

 

Treningslære:

 • «S.E.T. /sling suspension training (slyngetrening)»
 • «MTT / medisinsk treningsterapi».

 

Idrettsfysioterapi:

 • Grunnkurs i idrettsmedisn ved NIMI. Eksamen.
 • «Up date seneseminar». Kurs i idrettsmedisin ved NIMI.
 • ACL-update. Seminar ved NIMI.
 • Senelidelser. Seminar ved NIMI.

 

Hjerte- og lungefysioterapi:

 • ”Hvordan trene pasienter med hjerte /karsykdom eller lungesykdom?” Teori og prakisk kurs fra St. Olavs Hospital.

 

Fysioterapi ved kreft:

 • «Onkologi for fysioterapeuter».

 

Fysioterapi på arbeidsplassen:

 • Fagseminar NFF`s Faggruppe for ergonomi.

  

Nevrologi, ortopedi og reumatologi:

 • «Knelidelser». Kurs.
 • «Rygglidelser». Kurs.

 

Rehabilitering og habilitering:

 • «Vertigo / svimmelhet». Kurs.

 

Muskel- og skjelettsmerter:

 • Nyere forståelese av smerte. Seminar.