Vi tilbyr:

 • Idrettsfysioterapi:
  • Rekvirert frå Idrettens skadetelefon.
  • Direktekontakt frå idrettsutøver /lag.
  • Idrettsklinikk for alle.
 • Skadeforebyggande trening.
 • Kurs og foredrag.
 • Avtaler med idrettslag.

Tilbudet blir levert av:

 • Fysioterapeuter med vidareutdanning i idrettsfysioterapi og manuellterapi.
 • Kiropraktor

Tenester:

Idrettsfysioterapi:

 • Undersøking og behandling av akutte/ langvarige smertetilstander.
 • Rehabilitering / opptreing.
 • Idrettsmassasje og tøyninger.
 • Taping

Skadeforebyggande trening:

 • Basistrening
 • Idrettsspesifikk trening.
 • Individuell trening.
 • Trening for grupper og ifm. lagsamlinger.

Kurs / foredrag / temakvelder:

 • Skadeførebygging "Skadefri".
 • Teknikk og motorikk.
 • Prestasjonsfreming
 • Akutte skader og behandling.
 • Idrettsskader ledd for ledd.
 • Basistrening: Beveglighet, kraft, spenst, hurtighet, uthald.
 • Idrettsspesifikke øvelser.
 • Treningsplanlegging og treningsdagbok.
 • Kosthold og idrett.
 • Barn og idrett.