Vi tilbyr:

 • Behandling:
  • Rekvirert frå forsikringsselskap / arbeidsgjevar.
  • Direktekontakt frå arbeidstakar.
 • Ergonomitenester
 • Helsefremmande tiltak.
 • Trening
 • Kurs og foredrag.

Tilbudet blir levert av:

 • Fysioterapeutar
 • Kiropraktor

Fagområder:

 • Manuellterapi
 • Trening og helse.
 • Kunnskap om sjukdom og skade som kan påvirke arbeidsevne.
 • Ergonomi
 • Muskel- og skjelettsmerter.

Tenester:

 • Behandling:
  • Fysioterapi
  • Kiropraktikk
  • Massasje
 • Aktiv rehabilitering etter sjukdom / skade.
 • Arbeidsplassvurdering ift. ergonomi:
 • Arbeidsstillingar og arbeidsbevegelsar.
 • Tungt og einsformigt gjentakelsesarbeid.
 • Helsemessig risiko ift. utvikling av muskel- og skjelettplager.
 • Funksjonsvurderingar
 • Helsefremmande tiltak på arbeidsplassen:
 • Fysioterapiveileda trening: Individuelt og i grupper i eige treningsrom, etter funksjonsvurderinger og identifisering av individuelle behov.
 • Energipause: Enkeltståande treningsøkt ved personalsamling o.l.
 • Trening – bevegelse – energi – arbeidslyst: Fellestrening i ei avgrensa periode (8 samlinger).
 • Trening ved Haram Helse - individuelt og i grupper.
 • Kurs og foredrag: kan kombinerast med trening.